Lindvedens Missionsförsamling
Vision
© Lindvedens Missionsförsamling, 2013 - 2016

Lindvedens Missionsförsamlings

 kallelse är:

att hjälpa människor till en djup relation

med Herren Jesus Kristus

och människor emellan

Vi vill vara en församling som är:

1. Bibeltrogen (Matt 5:17-20, 2 Tim 3:16-17) Vi vill undervisa en evangelikal bibelsyn och trohet till Guds Ord i undervisning och församlingsliv. 2. Äkta (Joh 15:1-17, 1 Thess 1:5-10) Vi vill odla en äkthet och närhet till Jesus Kristus och trossyskon, vilket är grunden för att Guds budskap om försoning och räddning skall nå fram till människor som lever utan tron på Jesus Kristus. 3. Gemenskap (Apg 2:41-47, 1 Joh 1:3-2:2) Vi vill hjälpa var och en att växa som människa och kristen genom att vara en aktiv del i en bön- och gemenskapsgrupp och odla uthålliga relationer mellan varandra som medmänniskor. Lyhördhet och kärleksfulla relationer skall genomsyra allt församlingsliv. 4. Utåtriktad (Matt 28:18-20, Apg 13:2-3) Vi vill som församling betjäna det omgivande samhället med Kristi evangelium och genom “nära” missionsprojekt sträcka ut hjälpande händer utöver nationens gränser. 5. Ansvarstagande (Rom 6:12-14, 1 Kor kap 12, 1 Kor kap 13) Vi vill se överlåtelse till Jesus Kristus och hans verk som det normala för varje kristen. Genom engagemang i den kristna gemenskapen fördelas ansvar och glädje, omsorg och bördor så att arbetet blir lätt och tjänsten effektiv. 6. Tjänande (Rom 12:1-2, 1 Kor 14:26, Ef 4:11-16) Vi vill stödja och uppmuntra allas vardagliga gudstjänst genom att skapa gemensamma gudstjänsttillfällen där vi delar måltidsgemenskap och aktivt deltar i förkunnelse, tillbedjan, förbön, omsorg och uppbyggelse med den utrustning Kristus ger. 7. Öppen (Joh 17:14-19, 1 Kor 9:19-23) Vi vill forma en gemenskap där mäniskor blir sedda och känner sig välkomna. Former växlar beroende på vad som är troget både mot bibeln och tiden i vilken vi lever.
Start Aktuellt Program Verksamhet Vision Om oss Vision
© Lindvedens Missionsförsamling