Lindvedens Missionsförsamling
Historik
© Lindvedens Missionsförsamling, 2013 - 2016

Historik

I begynnelsen

“De små stugorna och hemmen kunde inte rymma alla frälsningshungrande människor så därför blev det beslutat att man skulle bygga en samlingslokal.” Redan efter några månaders intensivt arbete kunde man den 12 augusti 1877 inviga “Snövis missionshus” (efter han som stod som ägare under de första åren). I november samma år bildades Sörby Missionsförening. 1895 bytte församlingen namn till Flundrevalla Missionsförening och 1918 bildades även en ungdomsförening; “Flundrevalla kristliga ungdomsförening”.

Vägs ände

Att samlas i ett missionshus som ligger mitt i skogen blir allt svårare. Medlemsantalet minskar och församlingen inser att något måste göras. Efter tid av bön och eftertanke tar man ett modigt men också nödvändigt beslut om att flytta hela verksamheten till Lindveden, ett litet samhälle som då hade både affär, skola och riksväg (nr 7).

Flytt

På en nyinköpt tomt i utkanten av samhället byggs en kyrka upp. I anslutning till kyrkan byggs även en mindre vaktmästarbostad. Missionshuset i Flundrevalla säljs och verksamheten flyttar närmare “civilistationen”. Invigningsgudstjänst i Lindvedens Missionskyrka hölls den 13 december 1953.

Utbyggnad

Under 1970-talet har församlingen vuxit så mycket att man beslutar bygga ut kyrkan. Kyrksalen förlängs i riktning mot vägen, och i undervåningen får man en lokal för servering och gemenskap. 1976 tas den utbyggda kyrkan i bruk.  

Ombyggnad igen

I slutet av 1980-talet så ändrar man om vaktmästarbostaden och iordningsställer där utrymmen för barn och ungdomsverksamhet.

Idag

Idag är församlingen en aktiv gemenskap med hela Trollhättans kommun som upptagningsområde (faktiskt lite mer än så). Gudstjänst hålls varje söndag, men under sommarmånaderna delar man gudstjänstgemenskap med flera församlingar i Trollhättan. Equmenia (ungdomsverksamheten) har upplevt det allt svårare att samla ungdomar i Lindveden. Därför bedriver de idag en del av sin verksamhet i Sandhem i Trollhättan. Där öppnar man Café Petrus på lördagkvällarna. Församlingen har idag välbesökta gudstjänster och andra samlingar, vilket resulterade i att man för några år sedan utökade sin parkeringsplats för att rymma fler bilar.
Start Aktuellt Program Verksamhet Vision Om oss
© Lindvedens Missionsförsamling