Lindvedens Missionsförsamling
Hemgrupper
© Lindvedens Missionsförsamling, 2013 - 2016
Start Aktuellt Program Verksamhet Vision Om oss

Hemgrupper

Hemgruppen är den lite mindre gruppen, där vi träffas för samtal, bibelläsning och

bön. Här får alla komma till tals och bli sedda på ett annat sätt än i det stora

sammanhang som gudstjänsten är. Våra hemgrupper är olika och träffas på olika

tider.

Kontakta oss,om du är intresserad av att vara med i en hemgrupp/bönegrupp.

Man måste inte vara medlem i församlingen

Bönegruppen – ”en kyrka i miniformat” Det finns sex olika bönegrupper i vår församling som träffas regelbundet i hemmen. Ungdomsbönegruppen 2:42 träffas varje tisdag medan andra grupper träffas varannan eller var tredje vecka. Det är också bön och samtal i kyrkan nästan varannan onsdag och en slumrande bön- och bilbanegrupp kan plötsligt vakna och träffas helt oregelbundet. Här är en kort intervju med en av våra medlemmar. Hon hittade in i församlingen via en Alphagrupp och har nu varit medlem i Lindveden i snart fyra år. Hon kom med i en bönegrupp ”av bara farten” och vet egentligen inte hur det gick till. – De kom t o m och hämtade mig. Det är fantastiskt hur församlingen bryr sig om varandra. – Vad brukar ni göra i din bönegrupp? – Vi går igenom och diskuterar olika ämnen. Tidigare har vi haft en bok som vi har läst. Vi ber förstås och så dricker vi kaffe och äter smörgåsar. – Varför går du dit? – Det är trevligt att träffa de andra i gruppen, intressant att diskutera bibeln och fin gemenskap. Om jag inte kan gå dit saknar jag gemenskapen. – Vad är bra med att vara med i en bönegrupp? – Gemenskapen är viktigast. Man får träffa trevliga medlemmar. – Vad betyder bönegruppen för dig? – Den betyder mycket. Gemenskapen är fantastisk. – Kan du beskriva vad en bönegrupp är? – Det är en kyrka i miniformat. Undervisning och bönegemenskap. Man får träffa trevliga medlemmar och man kan också få hjälp när man behöver det. – Har du några andra tankar om bönegrupper? – Ja, det borde finnas en Alpha fortsättningskurs. Det skulle jag vilja gå på.             
© Lindvedens Missionsförsamling