Lindvedens Missionsförsamling
Start Aktuellt Program Verksamhet Vision Om oss

Gudstjänster

På söndagar firar vi gudstjänst tillsammans. De flesta gudstjänster är kl. 11, men någon

gång i månaden är det kl. 17. Syftet med gudstjänsten är att komma tillsammans för att

tillbe vår Herre, Jesus Kristus och att få växa i tro genom en bibelcentrerad undervisning.

I gudstjänsten finns möjlighet att lovsjunga Gud, be tillsammans, dela vittnesbörd och

dela gemenskap runt kaffeborden efteråt. Våra gudstjänster är alltid öppen för den som

vill komma och vara med inför Gud. Välkommen!!

© Lindvedens Missionsförsamling