Lindvedens Missionsförsamling
Start Aktuellt Program Verksamhet Vision Om oss Aktuellt
© Lindvedens Missionsförsamling
Markusåret  Markusåret är nu igång. Ett antal av söndagarnas predikningar utgår från bibelläsningsplanens texter för veckan. Två tillfällen blir i Hamnmagasinet, och då blir det större fokus på samtal runt bibeltexter samt lovsång och bön. Några onsdagkvällar blir det bibelstudium utifrån Markus samt bön. På skärtorsdagens kväll har vi nattvardsgudstjänst i form av Markus-mässan.
Markus runt på 90 dagar är en bok med reflektioner kring Markusevangeliets 90 bibelavsnitt. Den är skriven av olika personer inom Equmeniakyrkan och Equmenia. Använd gärna den om du vill följa med i texterna som vi läser under markusåret. Boken går att ladda ner som pdf här:
Mission Mission är en angelägen aktivitet i Guds församling. I gudstjänsten 4 februari ägnar vi detta särskild uppmärksamhet. Vi understödjer bl.a missionärer i Azerbajdzjan och insamlingen i denna gudstjänst går till församlingens missionskassa. Vi får också besök av Cecilie Larsen som är samordnare för Eurasien i Equmeniakyrkan.
Cecilie B.S. Larsen är ursprungligen från Norge där hon är utbildad kateket i Den Norske Kirke. (En kateket är en präst eller lärare som bedriver elementär undervisning i kristendom.) Hon har senast verkat som pastor och föreståndare i Dals-Eds Missionsförsamling, där mycket av arbetet har kretsat kring nyanlända. Hon har annars erfarenhet av arbete i olika kulturer efter två års arbete i fyra olika länder i Östeuropa innan hon kom till Sverige. Flyktingfrågor har hon arbetat med både i Norge och Sverige. Hon är gift och har tre barn i tonåren.
Bibelhelg 17-18 mars Anders Blåberg har varit missionsdirektor för Evangeliska Frikyrkan. Sedan 2014 är han generalsekreterare för Svenska bibelsällskapet. Hans ämnen för dagarna är: Varför skall jag läsa bibeln?  och Hur kan jag få ut mer av mitt bibelläsande? Boka en intressant helg i Anders sällskap och tillsammans med vännerna i Frälsningsarmén. Lördag 17 mars hålls samlingarna i Frälsningsarmén,   Österlånggatan 20 i Trollhättan, kl 16 och 18 med fika emellan. Söndag 18 mars kl 11 predikar Anders i gudstjänsten i Lindveden.