Lindvedens Missionsförsamling
Start Aktuellt Program Verksamhet Vision Om oss Aktuellt
© Lindvedens Missionsförsamling
Höstens predikningar kommer att handla några av bibelns storord: 3/9 Helig, 10/9 tro, 1/10 nåd, 8/10 rättfärdighet, 15/10 barmhärtighet, 12/11 helgelse och 19/11 tjänst.
Julbasar i Hamnmagasinet, lördag förmiddag den 18 november.
Själavårdshelg med Birgitta Sjöström-Aasa
Birgitta har arbetat många år som präst inom EFS. Nu är hon resande predikant och inspiratör inom förböns- och själavårdsrörelsen Helhet genom Kristus. Hon menar att alla i grunden har samma kallelse – att leva nära Gud. Birgitta Sjöström Aasa har stor erfarenhet av själavård och att hjälpa människor på vägen till frihet, upprättelse och helande och har skrivit boken Upprättelse och helande. 
Lördag 21 okt i Hamnmagasinet Kl 10 - 12  Tema: Gudsbild/självbild (Fika under eftermiddagen) Kl 13 - 17  Synd/förlåtelse, bundenhet/frihet, betryck/befrielse Söndag 22 okt. Kl 11.00 i Lindveden Bön som förändrar atmosfären
Den 26 november kl. 17.00 kommer krog- och gatupastorn Marcus Olsson till Lindvedens missionskyrka.