© Lindvedens Missionsförsamling
Församling i Coronatider Lindvedens Missionsförsamling följer aktivt utvecklingen gällande Coronaviruset. Vi arbetar enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer som finns på: Krisinformation.se Samlingar med fler än 50 personer är förbjudna fr o m den 29 mars. I Lindveden har vi därför valt att inte ha några gudstjänster i kyrkan under april månad (till att börja med). Vi kommer istället att filma och livestreama gudstjänsterna på Församlingens Facebooksida. https://www.facebook.com/Lindveden/ 
Det är en öppen grupp som man kan se även om man inte har eget Facebook-konto. Gudstjänsten går bara att se samma dag men ljudinspelning sparas om man vill lyssna på gudstjänsten senare. Det blir ingen söndagsskola under april månad. När det gäller andra samlingar (förebedjarträff, bibelstudier, bönesamlingar m m) tar våra pastorer Malin och Bosse ställning till om samlingarna ska hållas eller ställas in (t ex p g a att de flesta deltagarna är riskgrupp som inte kan komma). Församlingsmötet som skulle hållits efter gudstjänsten den 5/4 ställs också in och ersätts med ett informationsutskick om bl a påsken och hur vi gör med nattvard m m. Vi kan tyvärr inte anordna något Valborgsfirande i år. Risknivån för allmän smittspridning är bedömd som mycket hög och individen har ett stort ansvar. Tvätta händerna ofta och håll avstånd. Stanna hemma om du känner sjukdomssymtom, även milda, och avstå att närvara vid samlingar tillsvidare. Stanna också hemma om du tillhör en riskgrupp. Nu är det extra viktigt att vi hör av oss till varandra. Ett kort telefonsamtal kan betyda mycket! En promenad är ett trevligt sätt att umgås med mindre risk för smitta utomhus. Det är allas vårt ansvar att visa omsorg om varandra i förbön och praktisk hjälp. Med önskan om Guds välsignelse Styrelsen
Lindvedens Missionsförsamling
Startsida Start Aktuellt Program Verksamhet Vision Om oss
Välkommen!
Start